ORANGE COUNTY KI SOCIETY

Photo Gallery - Page 34 of 34

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  >

July 27, 2003 : Breakfast after Misogi. Left to right : Dominique Pham, Bo Daly, Michael Tucker, John Gilmore, Lisa Moffatt, Alejandro Lara.

June 19, 2003 : Honolulu, Hawaii. Seishinkan Dojo's 50th Anniversary.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  >